Ochrana osobných údajov v TNAD


Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Trnavská NAD, a.s. (ďalej ako „TNAD“) jednou z hlavných priorít. Na týchto webových stránkach nájdete všeobecné informácie týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, informácie o tom, ktoré osobné údaje TNAD zhromažďuje priamo pri  kontakte s Vami alebo prostredníctvom súvisiacich komunikačných kanálov, najmä stránky na sociálnych sieťach, na aké účely sa Vaše osobné údaje spracúvajú, informácie o Vašich právach a ako TNAD tieto údaje chráni.

Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré TNAD zhromažďuje, keď komunikujete so spoločnosťou ako uchádzač o zamestnanie, zamestnanec nášho obchodného partnera, či ako zástupca obchodného partnera.

Tieto informácie môžeme podľa potreby aktualizovať aj bez upozornenia, a preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na týchto webových stránkach.


Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov


Za dotknuté osoby sa považujú fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie, zamestnanci našich obchodných partnerov, zástupcovia našich obchodných partnerov a ďalšie fyzické osoby, ktoré TNAD poskytnú svoje osobné údaje.

Ak ste uchádzačom o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov nájdete na  Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – uchádzači o zamestnanie. Ak ste súčasným, alebo potenciálnym obchodným partnerom, v rámci tohto obchodného vzťahu máme prístup k osobným údajom Vašich zástupcov, podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov zástupcov obchodných partnerov nájdete na Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – zástupcovia obchodných partnerov. Ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera – prepravnej spoločnosti, Vaše osobné údaje potrebujeme na riadne plnenie našich zmluvných povinností voči našim klientom (odosielateľom), informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov – zamestnanci obchodných partnerov.


Sociálne médiá


Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnych sietí (Facebook), mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránka Facebook ponúka a ktoré Vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na tejto sociálnej sieti. Preto Vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú v prostrediach Facebooku.

Na základe Vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené TNAD. Ide o údaje o Vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).


Ochrana Vašich osobných údajov


TNAD s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti osobných údajov pred ich stratou, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou, neoprávneným poskytnutím, či zneužitím prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, bezpečnostné technológie a postupy. Jedným z opatrení je ukladanie Vašich osobných údajov do databáz/softvérov s obmedzeným prístupom v strážených priestoroch TNAD ako aj heslovanie príloh s Vašimi osobnými údajmi. Okrem iného spoločnosť kontroluje  prístup k týmto údajom, využíva brány firewall, antivírusové programy a zabezpečené servery.